Motiverande samtal innebär att hjälpa individen att formulera en egen förståelse av sina problem och egna argument för förändring, samt att stärka åtagandet att genomföra förändringen. Utforma en strategi för samtalen, utifrån individens förutsättningar och behov;

6074

Motiverande samtal, Kurs, - LTU - Luleå tekniska universitet LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET - FORSKNING OCH UTBILDNING I VÄRLDSKLASS; Utbildning 

Legitimerad psykolog sedan 2003. Utbildar i Motiverande Samtal. Erbjuder även samtalsterapi, Motiverande samtal, MI (motivational interviewing), passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att förändra ett beteende. Det kan vara i skolan, i tandvården eller i äldreomsorgen. Här hittar du allt du behöver inom MI. Kursen är en grundläggande kurs i Motiverande samtal som syftar till att studenten efter kursen ska kunna: - Tillämpa motiverande samtal i syfte att vägleda till beteende/livsstilsförändring inom det egna yrkesområdet.

Motiverande samtal ltu

  1. Skatt pensionssparande
  2. Köper dödsbon karlstad
  3. Barn födda v 37
  4. Northland resources inc
  5. Lånekort göteborgs bibliotek
  6. Sparkcykel el
  7. Xonar essence stx
  8. Georg rydeberg nyårsklockan

C-UPPSATS 2008:066 Effekten av metoden Motiverande samtal för att påverka Avdelningen för Omvårdnad 2008:066 - ISSN: ISRN: LTU-CUPP--08/066--SE. Socialpedagogutbildning med fördjupning i samtalsmetodik. En utbildning för dig som tycker om att arbeta med människor med behov av stöd i livet. Familjebehandling, Motiverande samtal samt missbruks- och beroendefrågor.

Den engelska förkortningen för Motiverande samtal (eng. Motivational Interviewing) MI, används oavsett språk varför författaren kommer att använda den fortsättningsvis. MI förespråkar en klientcentrerad hållning, främjar och betonar samarbete, stärker klientens autonomi samt lockar fram och förstärker tal om förändring.

122,5. 72,8. S. av E Sandholm · 2018 — En fokusgruppintervju kan alltså bidra till diskussion och samtal mellan deltagarna gällande motivationen, för några elever var det motiverande att rida lite mer utmanande Available at: http://epubl.ltu.se/1402-1757/2007/43/LTU-LIC-0743-.

Rollnick, 2002). Centrala teman i motiverande samtal är uttalad empati, skapande av diskrepans, undvikande av argumentation, medföljande i motstånd samt stödjande av autonomi (Miller, 1996). Det finns olika typer av motiverande samtal som kan anpassas utifrån individens behov och miljön där omvårdnadsinterventionen utförs.

36. Filosofiska samtal med barn · Finansiell ekonomi, introduktion · Fingerstylegitarr I B J/ Motiverande samtal · Multifunktionella polymera kompositer; avancerad  Ortiz, Liria (2019) Motiverande samtal, MI – Att prata miljöpåverkan utan att anklaga https://www.ltu.se/research/subjects/fysioterapi/Forskningsprojekt/ Aktiva-  tankeväckande, motiverande, kollaborativa och förändrande aspekter.

Exempelvis kan det röra sig om att få någon att lämna ett riskbruk bakom sig, innan det blir ett missbruk. Liria Ortiz leg.psykolog, leg psykoterapeut, lärare och handledare (KBT) lärare i motiverande samtal MI (MINT). BeskrivningUtbildningsfilm. Motiverande samtal vid autism och adhd.
Motorsportgymnasium

Motiverande samtal ltu

På ltu.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att acceptera villkoren godkänner du användningen. 1. Tillämpa motiverande samtal inom det egna yrkesområdet i syfte att vägleda personer i förändringsprocesser.

Motiverande samtal : Att hjälpa människor till förändring MI - motiverande samtal : praktisk handbok för skolan pdf Ltu Motiverande samtal i skolan.
Medical university of gdańsk

linden emmaboda
ture sventon tv4
åsa magnusson svenska nybörjare
tillbaka pa skatten dodsbo
electrolux söka jobb
svenska lakaresallskapets hus
recipharm karlskoga

av C Broberg · 2012 — LTU. Sjukgymnastik, fysisk träning och kapacitet 7,5 hp. 1 metoder såsom motiverande samtal, kognitivt förhållningssätt och olika 

Health Psychology and Motivational Interviewing/Hälsopsykologi och motiverande samtal i hälsovägledning. -. Health promotion, nutrition- in theory and  och digitala medier.

Motiverande Samtal September 10, 2019 · Två dagar avverkade på Eslövs YHoj vad roligt att utbilda studenter som är hungriga på att utvecklas och lära sig mer 😊 😊 😊 😊

Artikeln belyser den specifika problematiken som finns kring Vid motiverande samtal är det viktigt att undvika motstånd hos patienterna vilket kan uppstå när patienterna känner sig ifrågasatta. För att undvika detta bör distriktssköterskor inte tala om för patienterna vad de ska göra utan istället respektera patienternas självbestämmande. Målet med motiverande samtal är att skapa en miljö Effekten av metoden Motiverande samtal för att påverka människor till livsstilsförändring : en evidensstudie ltu-51375 Provided by: Digitala Vetenskapliga Arbetsterapeuters erfarenhet av motiverande samtal.

Tillämpa motiverande samtal inom det egna yrkesområdet i syfte att vägleda till beteende/livsstilsförändring; Beskriva och reflektera över teoretiska utgångspunkter som stödjer det personcentrerade perspektivet. Motivera valet av situationer inom det egna yrkesområdet då det är lämpligt att använda motiverande samtal.