EU-kommissionen efterlyser hur företag ska bli mer etiska. EurActive, 7 april 2011. Banksektorn anser att EUs lagförslag om bostadslån slår mot förstagångsköpare. EurActive, 1 april 2011. Microsoft förklarar krig mot Google i antitrustklagomål. EUBusiness, 1 april 2011.

5919

Finansiering. Läs om vilka typer av EU-stöd till forskning och innovation som finns, hur du söker, hur du driver ett projekt och hur du hittar samarbetspartner.

Läs mer om EU-kommissionen. På grundval av detta väljs de medlemsländer som uppvisar oroväckande trender ut för mer genomgripande analyser. Syftet är att avgöra om situationen är skadlig eller ofarlig. Väljs av invånarna i respektive EU-land. Beslutar om EU-lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet. Leds av en talman som väljs av Europaparlamentet.

Hur valjs eu kommissionen

  1. Hur många hp kan man bli antagen till
  2. Coda musik erklärung
  3. Fenomen
  4. Personalskatt innebär

15K likes. Vår uppgift är att förklara hur EU:s politik påverkar dig som bor i Sverige. En kortfattad genomgång av EU-kommissionen. Vad gör den?

Gemensamt för alla insatser är att de ska främja EU:s gemensamma intressen. En ny kommission utses vart femte år. EU-kommissionens 

Från och med den 29 september kommer de parlamentsutskott som hanterar frågorna som ingår i respektive kommissionärskandidats ansvarsområde att fråga ut dem, en efter en. Hur går det Under toppmötet i Europeiska rådet den 20-21 juni kommer stats- och regeringscheferna att diskutera vilka personer som ska leda EU-institutionerna. Efter mötet och i beaktande av EU-valresultatet , diskuterar Europeiska rådets ordförande möjliga kandidater till posten som kommissionsordförande med Europaparlamentet.

EU-kommissionärena väljs av medlemsländerna, en för varje land i dagsläget. EU-kommissionen kommer ”mycket snart” att vidta rättsliga åtgärder mot 

Ett steg längre vore att Europeiska kommissionens ordförande väljs direkt av EU-medborgarna, något som har framförts på vissa håll10. Detta skulle dock kräva en fördragsändring. Experimentet från 2014 bör fortsätta11 och förbättras med utgångspunkt i de befintliga fördragen. av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84). (c) Om dataunderlaget tillhandahålls av rappor tören i ett for mat som specificeras av administratören. (d) Om källan till dataunderlaget är en av de källor som för tecknas i ar tikel 3.1 24 i förordning (EU) 2016/1011.

Vid första hänvisningen anges fullständig titel och sidhänvisning: 5 Europeiska kommissionen, Meddelande från kommissionen till rådet om ett samråd om fiskemöjligheter för 2013, COM (2012) 278 final av den Om situationen i Sverige anses riskfylld kommer kommissionen att ge råd och rekommendationer om hur man löser problemen, skriver chefen för EU-kommissionens På grundval av detta väljs de EU-kommissionen i Sverige, Stockholm, Sweden. 15K likes. Vår uppgift är att förklara hur EU:s politik påverkar dig som bor i Sverige. En kortfattad genomgång av EU-kommissionen. Vad gör den? Hur utses den?
Hemvist skatteavtal

Hur valjs eu kommissionen

En kortfattad genomgång av EU-kommissionen. Vad gör den? Hur utses den?

Redan före valet har de europeiska partierna, som har partigrupper i parlamentet, Hur ser partigrupperna ut, vilka utskott ska ledamöterna sitta i, vem väljs till talman och till posten som ny ordförande för EU-kommissionen? Medverkande: Liisa Talonpoika, Finlands ambassadör i Sverige Janine Alm Ericson, riksdagsledamot (MP) Göran von Sydow, direktör Sieps.
Eva nilsson hanken

inventions by black people
estetiska uttrycksformer betyder
avlyssning mikrofon
en 60204-1 checklist
anstallningsstod 2021

Efter EU-valet är ett av de första uppdragen för det nyvalda parlamentet att välja en ny ordförande för ordförande för Europeiska kommissionenEuropeiska 

Lagstifta,godkänna EU:s budget, godkänna och övervaka kommissionen,välja ordförande till EU-kommissionen. Hur väljs Europaparlamentet? Väljs via val som hålls vart femte år i de olika medlemsländerna EU-kommissionen föreslår nya lagar och kontrollerar att medlemsländerna följer de gemensamma lagarna och reglerna. Det är viktigt att komma ihåg att EU-kommissionärerna inte företräder sina egna länder utan ska se till hela EU's bästa. Vår nuvarande svenska EU-kommissionär ansvarar för migrations- och inre säkerhetsfrågor. EU-domstolen tolkar också hur EU-rätten ska tillämpas.

Den 28 oktober 2020 lade Europeiska kommissionen (kommissionen) fram ett förslag till ett EU-direktiv gällande ett gemensamt ramverk för minimilöner i EU:s medlemsstater. Ramverket syftar till att skydda arbetstagare i unionen genom att säkerställa tillräckliga minimilöner för en skälig levnadsstandard oberoende av var man arbetar.

Swedacs process för bedömning och anmälan finns beskriven på EU-kommissionens webbplats. 2021-03-17 · EU-kommissionen har länge betonat att vaccinpasset inte ska vara det enda som avgör om om någon ska släppas in eller inte i ett annat EU-land. ”Det digitala gröna certifikatet kommer inte att vara ett villkor för den fria rörligheten och kommer inte att diskriminera på något sätt”, lovar justitiekommissionären Didier Reynders i ett pressmeddelande. Från och med 2014 står också Europeiska unionens råd i Bryssel som värd.

Det är viktigt att komma ihåg att EU-kommissionärerna inte företräder sina egna länder utan ska se till hela EU's bästa. Vår nuvarande svenska EU-kommissionär ansvarar för migrations- och inre säkerhetsfrågor. EU-domstolen tolkar också hur EU-rätten ska tillämpas.