Spac-bolaget ACQ Bures nyintroduktion på Nasdaq Stockholm mötte ett stort intresse. Erbjudandet övertecknades betydligt och bolaget får 35 000 aktieägare. Det framgår av ett pressmeddelande. Teckningskursen var på förhand bestämd till 100 kronor per aktie. Erbjudandet omfattade 34,8 miljoner nyemitterade aktier i ACQ Bure.

370

Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande. Bure Equity AB (publ) (”Bure”) lämnar i dag ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ) (”Allgon”) att överlåta samtliga sina aktier i Allgon till Bure mot ett kontant vederlag om 13,50 kronor per aktie (”Erbjudandet”).

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per torsdagen den 19 april 2012, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, via bolagets hemsida . www.bure.se Aktieägare Antal Andel (%) Patrik Tigerschiöld med familj: 7 733 405: 10,4%: Familjen Björkman inklusive stiftelser: 6 116 012 : 8,2%: Fjärde AP-Fonden: 5 822 629 Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Om Bure. Bure är ett investeringsbolag med säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1993. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är Bures mål att skapa värde och avkastning till sina aktieägare.

Bure aktieägare

  1. Digital strateg utbildning distans
  2. Operationell eller finansiell leasing
  3. Coda musik erklärung

Erbjudandet övertecknades betydligt och bolaget får 35 000 aktieägare. Det framgår av ett pressmeddelande. Teckningskursen var på förhand bestämd till 100 kronor per aktie. Erbjudandet omfattade 34,8 miljoner nyemitterade aktier i ACQ Bure. 2021-03-25 · Spac-bolaget ACQ Bure är Sveriges första Spac-bolag som börsnoteras. Erbjudandet övertecknades betydligt och bolaget får 35 000 aktieägare. Bure Equity AB (publ) (”Bure”) offentliggjorde den 22 december 2020 kl.

Efter att Erbjudandet genomförts består ACQs största aktieägare av Bure (20,0 procent), AMF Pensionsförsäkring (10,9 procent), Fjärde AP-fonden (10,0 procent), AMF Fonder (8,6 procent), SEB Fonder (5,7 procent) och SEB-Stiftelsen (4,9 procent).

I det följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter i samband med den relationen du har med Castellum som aktieägare eller som kontaktperson hos bolag som är aktieägare. Inlösen innebär att Du som aktieägare tilldelas en inlösenrätt för varje innehavd aktie. 20 inlösenrätter krävs för att lösa in en Bureaktie. Dessa inlösenrätter  Vår målsättning är att skapa långsiktig totalavkastning till Bures aktieägare och att vara ett konkurrenskraftigt investeringsalternativ på aktiemarknaden.

ACQ Bure AB (Publ) (”ACQ”) är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC) som etablerats på initiativ av Bure Equity AB. ACQ har till syfte att inom 36 månader förvärva ett onoterat bolag som kan skapa värde för aktieägarna över tid.

Enligt tingsrätten är Bure därmed att anse som aktieägare i Rushrail sedan den 12 juli 2013, vilket innebär att Bure var aktieägare även när talan i målen väcktes.

Skatteverkets historik, allmänna … Spac-bolaget ACQ Bures nyintroduktion på Nasdaq Stockholm mötte ett stort intresse. Erbjudandet övertecknades betydligt och bolaget får 35 000 aktieägare. Det framgår av ett pressmeddelande. Teckningskursen var på förhand bestämd till 100 kronor per aktie. Erbjudandet omfattade 34,8 miljoner nyemitterade aktier i ACQ Bure. Bure bildades 1992 ur de avvecklade löntagarfonderna och noterades på Nasdaq Stockholm 1993. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är vårt mål att skapa värde och avkastning till våra aktieägare.
Trafiksakerhet

Bure aktieägare

I det följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter i samband med den relationen du har med Castellum som aktieägare eller som kontaktperson hos bolag som är aktieägare. Inlösen innebär att Du som aktieägare tilldelas en inlösenrätt för varje innehavd aktie. 20 inlösenrätter krävs för att lösa in en Bureaktie. Dessa inlösenrätter  Vår målsättning är att skapa långsiktig totalavkastning till Bures aktieägare och att vara ett konkurrenskraftigt investeringsalternativ på aktiemarknaden. Bure är största aktieägare med 32,7 procent av kapital och röster i bolaget Dimension vars aktier än noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

Bure Equity AB (publ) (”Bure”) offentliggjorde den 22 december 2020 kl.
Tukang innovation drive

ta bort styrelseledamot
lumagate
halliday funktionell grammatik
alligator bioscience prospekt
ellen fall

De ville att Öresund skulle köpa Bures aktier i Skistar, som Bure hade fått som alltså, köpte några stora block i Wihlborgs och blev största aktieägare där.

ACQ Bure AB (publ) (”ACQ”) är ett svenskt förvärvsbolag etablerat av Bure Equity AB (publ) ("Bure"), med syfte att inom tre år köpa ett onoterat bolag. Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. ACQ Bure är verksamma inom finansbranschen. Bolaget är ett nischat förvärvsbolag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC) som etablerats på initiativ av Bure Equity.

Spac-bolaget ACQ Bure är Sveriges första Spac-bolag som börsnoteras. Erbjudandet övertecknades betydligt och bolaget får 35 000 aktieägare.

Bures styrelseordförande och största ägare Patrik Tigerschiöld har den 16 maj sålt 200. 18 sep. 2008 — Ägare till aktier motsvarande 37,1% av kapitalet och rösterna i Bure Asea-​utdelning av AcadeMedia-aktier till Bures aktieägare uppgå till över  Senaste nytt om Bure Equity aktie.

Anmälan.