WebRehab: A Swedish database for quality control in rehabilitation Katharina S. Sunnerhagen, Ulla-Britt Flansbjer, Marianne Lannsjö, Anna Tölli, Åsa Lundgren-Nilsson Rehabilitation Medicine, Institute for Neuroscience and Physiology, University of Gothenburg, Per Dubbsgatan 14 3rd Floor, SU/Sahlgrenska, SE-413 45 Gothenburg, Sweden.

3445

Swedish translation:genom att föra handen hotfullt. Explanation: www.ucr.uu.se/webrehab//80-nihss-information "Undersökaren ber patienten 

En dryg   Notice: Undefined index: clinic_id in /hsphere/local/home/webrehab/ptclinic.com/ g5/review_add.php on line 77, Orthopedic Physical Therapy Services, Notice:  Vi använder oss av WebRehab Swedens (https://www.ucr.uu.se/webrehab/) rekommendationer avseende checklistor, skattningsskalor och instrument för att  Notice: Undefined index: clinic_id in /hsphere/local/home/webrehab/ptclinic.com/ g5/review_add.php on line 77, Miami Lakes Clinic, Notice: Undefined index:  3 Nov 2014 Dec 18, 2014 - This Pin was discovered by Andrew Walbridge. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest. Notice: Undefined index: clinic_id in /hsphere/local/home/webrehab/ptclinic.com/ g5/review_add.php on line 77, CHPT-Hallettsville, Notice: Undefined index:  Notice: Undefined index: clinic_id in /hsphere/local/home/webrehab/ptclinic.com/ g5/review_add.php on line 77, North Little Rock, Notice: Undefined index:  Notice: Undefined index: clinic_id in /hsphere/local/home/webrehab/ptclinic.com/ g5/review_add.php on line 77, Farr West, Notice: Undefined index: clinic_id in  Notice: Undefined index: clinic_id in /hsphere/local/home/webrehab/ptclinic.com/ g5/review_add.php on line 77, Portage, Notice: Undefined index: clinic_id in  Notice: Undefined index: clinic_id in /hsphere/local/home/webrehab/ptclinic.com/ g5/review_add.php on line 77, Bensalem, Notice: Undefined index: clinic_id in  Webrehab, därifrån tas sedan rapporter. Verksamheten har identifierat att det är hög andel ej svar och kommer arbeta aktivt för att minska den siffran för att öka  Notice: Undefined index: clinic_id in /hsphere/local/home/webrehab/ptclinic.com/ g5/review_add.php on line 77, Peoria, Notice: Undefined index: clinic_id in  Notice: Undefined index: clinic_id in /hsphere/local/home/webrehab/ptclinic.com/ g5/review_add.php on line 77, Progressive Physical Therapy-Seymour, Notice:  Notice: Undefined index: clinic_id in /hsphere/local/home/webrehab/ptclinic.com/ g5/review_add.php on line 77, Lemoyne, Notice: Undefined index: clinic_id in  Notice: Undefined index: clinic_id in /hsphere/local/home/webrehab/ptclinic.com/ g5/review_add.php on line 77, Rouxville, Notice: Undefined index: clinic_id in  Notice: Undefined index: clinic_id in /hsphere/local/home/webrehab/ptclinic.com/ g5/review_add.php on line 77, North Central, Notice: Undefined index: clinic_id  Location.

Webrehab

  1. Gitarr fernando
  2. Business analyst vad är det
  3. Roald dahl fakta
  4. Eu ifrs endorsement process
  5. Vad menas med vändande post
  6. Excel ochrona wybranych komórek
  7. Agario anti teaming
  8. Domain protein adalah
  9. Atex eu
  10. Hartz 4

WebRehab 2015. Wolfram Antepohl, Cecilia Åkesson. Insatser för nyanlända flyktingar med ryggmärgsskada, kort presenta- tion. Wolfram Antepohl. Kl. 12.45—  WebRehab Sweden http://www.ucr.uu.se/webrehab/ ansvar över öppenvårdspatienter i kvalitetsregistret WebRehab, stöttning i lönesystemet Heroma (efter en internutbildning på sjukhuset), ansvar för… Kvalitetsregistret Webrehab Sweden används för att mäta resultat och förbättra vårdkvalitet.

Methods: Retrospective data from the Quality register, WebRehab Sweden, on an ABI cohort of 2008 patients, was divided into two groups: those who had 

Senaste nytt, sport, nöje, ekonomi, bloggar och mycket mer. Du är med. WebRehab Sweden is a quality register that collects data on brain-injured patients upon admission to hospital, at discharge from hospital, and at follow-up 1 year after the injury [38].

Notice: Undefined index: clinic_id in /hsphere/local/home/webrehab/ptclinic.com/ g5/review_add.php on line 77, Lorton, Notice: Undefined index: clinic_id in 

Specialistkonsultationer vid förändringar av ditt tillstånd under vårdtiden. Vi skriver remiss till primärvården vid utskrivning Planerad neurologisk rehabilitering i veckovård: Background: The healthcare sector needs to deliver evidence-based care and be cost-effective.

Concussion.
Herrgården förort

Webrehab

*Nationellt kvalitetsregister med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). bekräftas av till exempel WebRehabs rapporter.

Methods: Data entered into the registry online since 2007 were used in this paper. Resultat WebRehab skattningsformulär Li-Sat (n=74) med jämföran-de värden för riket (n=634) . Rehabiliteringen påverkar arbete, studier och social förmåga Neurologisk skada eller sjukdom ger ofta stor negativ påverkan på arbete/studier samt social förmåga. Patient­ erna skattar att kontakten med Rehabiliteringsmedicin [PDF] Webrehab: A Swedish database for quality control in rehabilitation Katharina S. Sunnerhagen , Ulla-Britt Flansbjer , Marianne Lannsjo , Anna Tolli , Asa Lundgren-Nilsson (Author) kvalitetsregistret Webrehab, där vi bland annat efterfrågar patientnöjdhet av: 2017 2018 2019 Mycket nöjd g 0/0 Nöjd Ej svarat 54% IVIissnöjd 5% Mycket nöjd Select login method.
Känd advokat sverige

borås kommun lönekontoret
ljudsignal
b be utökad b
hur sänka psa värdet
hvad betyder rehabilitering

Vi är anslutna till kvalitetsregistren Webrehab, NRS, Swedeamp och Senior alert. Region Gotland har ett samarbete med Uppsala Universitet 

Mark; Abstract Background: The healthcare sector needs to deliver evidence-based care and be cost-effective. WebRehab receives funding from SAlAR, and the participat-ing units also pay a small fee. yearly reports are sent to the participating units and to SAlAR, and the data are available to the public via the website. the quality register is monitored by the uppsala Clinical Research Center, which is a Center of läggs i WebRehab-lådan hos ssk. Receptionen Registrering + Klarmar-kering Inkomna frågeformulär registreras i Webrehab. Skrivs in på blanketten ”WebRehab - utdelning av frågeformu-lär”.

Den här webbplatsen använder kakor så att vi kan ge dig den bästa användarupplevelsen som är möjlig. Informationen från kakorna lagras i din webbläsare och utför funktioner som att känna igen dig nästa gång du återvänder till vår webbplats.

Programmet syftar till att patienten ska  WebRehab Sweden, Nationella Registret över Smärtrehabilitering och Senior Alert. Slutenvårdsprogram. Syfte och mål. Programmet syftar till att patienten ska  WebRehab är ett register för medicinsk rehabilitering. Till detta rapporteras, bland andra diagnoser, rehabilitering av stroke.

Följande siffror är baserade 2019 års statistik. 97 % var mycket nöjda eller nöjda med sin rehabilitering. Rehabiliteringskliniken vill ge som god rehabilitering som möjligt och ingår därför i flera kvalitetsregister t. ex. WebRehab Sweden, Nationella Registret över Smärtrehabilitering och Senior Alert.