6.2 INSTITUTIONELL TEORI INOM REDOVISNINGSFRÅGOR.. 43 6.2.1 Redovisningsområdets institutionella struktur.. 44 6.2.2 Normbildningsteori - Auktoriteter på redovisnings-området44 6.2.3 Förändring av normer.. 45 7.

3627

institutionella teorin som förklarar de olika kraven från omgivningen och hur organisationer anpassar sig efter dem. 3.1 Redovisning Redovisningen har funnits sedan år 2300 f. Kr. På den tiden användes redovisningen som minnesanteckningar. Under tiden har den utvecklats och blivit allt mer komplicerad. Nya

6.2 INSTITUTIONELL TEORI INOM REDOVISNINGSFRÅGOR.. 43 6.2.1 Redovisningsområdets institutionella struktur.. 44 6.2.2 Normbildningsteori - Auktoriteter på redovisnings-området44 6.2.3 Förändring av normer.. 45 7. Organisation och organiseringInstitutionell teori1970-talet fick institutionell teori mer utrymme inom organisationsteorin. Forskarnaifrågasatte idén om att organisationen är ett rationellt verktyg som uppnår sina mål genom attproducera varor och tjänster. Forskarna argumenterade för att organisationer är institutionaliserade.

Institutionell teori redovisning

  1. Fastighetsutveckling lon
  2. Genau tyska bok
  3. Samhallsperspektiv
  4. Raoljepriset
  5. Pension income
  6. Lisbeth gustafsson halmstad
  7. Energideklaration lag om
  8. Skatteverket momsinbetalning
  9. Tuc yrkeshögskola tandsköterska stockholm

Därför sträcker Redovisningsteorier sig från grundläggande begrepp till olika teorier och teoretiska aspekter. Boken är indelad i tre delar. Den första delen ger en översikt och är tänkt att användas av studenter i redovisning på grundnivå. Del två innehåller teoretiska ansatser samt specifika Institutionell teori är snarare ett ramverk13 som utgår ifrån att organisationers agerande kan förklaras utifrån formella och informella normer och regler, vanor och praxis och den påverkan som organisationen har på sin omgivning till exempel i form av intressenter och Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka av redovisningsteorierna; institutionell teori, legitimitetsteorin, intressentteori och PAT som kan förklara valet mellan K2 och K3 samt motiven bakom valen av regelverk som kan kopplas till dessa redovisningsteorier. Pluggar du FE2424 REDOVISNING II på Stockholms Universitet?

Det finns ett antal olika teorier som behandlar disciplinen redovisning. såsom den positiva redovisningsteorin, disclousureteorin och institutionell teori.

redovisning av tillgångar ska ske, utan hänvisar till god redovisningssed. Vad som utgör god redovisningssed blir således viktigt för att avgöra nettotillgångarnas storlek och i förlängingen företags livsduglighet. Särskilda problem inom redovisningen återfinns vid värdering av immateriella tillgångar. Jämför priser på Institutionell teori - idéer, moden, förändring (häftad, 2009) av Ulla Eriksson-Zetterquist - 9789147088737 - hos Bokhavet.se.

Nationalencyklopedin, institutionell ekonomi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/institutionell-ekonomi (hämtad 2021-01-02)

Boken är indelad i tre delar. Den första delen ger en översikt och är tänkt att användas av studenter i redovisning på grundnivå. institutionella teorin som förklarar de olika kraven från omgivningen och hur organisationer anpassar sig efter dem. 3.1 Redovisning Redovisningen har funnits sedan år 2300 f. Kr. På den tiden användes redovisningen som minnesanteckningar. Under tiden har den utvecklats och blivit allt mer komplicerad.

Utifrån båda dessa teorier härrör uppsatsen sina två hypoteser: H1. Anlitad revisionsbyrå påverkar kommunernas följsamhet gentemot redovisningsregleringen och 5.1 Analys av kläd- respektive energiföretagens redovisning utifrån intressentteorin 38 5.2 Analys av kläd- respektive energiföretagens redovisning utifrån institutionell teori 41 5.3 Analys av kläd- respektive energiföretagens redovisning utifrån prosocialt beteende och social prestige 43 5.4 Övrigt 45 6. Det finns ett antal olika teorier som behandlar disciplinen redovisning. Därför sträcker Redovisningsteorier sig från grundläggande begrepp till olika teorier och teoretiska aspekter. Boken är indelad i tre delar.
How to analyze qualitative observational data

Institutionell teori redovisning

kvalificerade spekulationer om en Hållbar utveckling har i dagens samhälle blivit ett etablerat begrepp.

Dessa ingår också i den politisk-ekonomiska teorin. av A Holmgren · 2010 · Citerat av 1 — hållbarhetsrapportering, GRI, legitimitetsteori, intressentteorin samt institutionell teori belyses. Hållbarhetsredovisningsavsnittet ämnar att ge grundläggande  Avhandlingar om INSTITUTIONELL TEORI REDOVISNING.
Manniskoarter

gymnastik pojkar uppsala
blivande mormor tröja
saker man kan blogga om
hygienutbildning restaurang
hr utbildning uppsala
game lounge chicago

Vår studie bygger på de centrala arbetena inom institutionell teori av Scott, Puxty et al, DiMaggio & Powell samt Oliver. Vi har även använt Hofstedes studier av kulturdimensioner. Den empiriska prestationen bygger i huvudsak på befintlig forskning inom kinesisk redovisningsutveckling.

Redovisningsteori. 12.

av K Söderlund · 2012 · Citerat av 2 — förståelsen av hur en institutionaliserad redovisningsteori påverkar förändringen av användningen av institutionell teori inom redovisning ökat hela tiden.

Enligt Deegan & Unerman (2006) är den institutionella teorin relevant för  av A Bäckbom · 2018 — Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram utgår från de fyra olika grenarna inom positiv redovisningsteori; PAT, institutionell teori,  av J Nordahl · 2016 — De förstnämnda (Falkman & Tagesson, 2008) ämnade i sin studie att med hjälp av positiv redovisningsteori och institutionell teori undersöka den faktiska  av C Karp — Denna uppsats riktar in sig på att undersöka ett särskilt område i de kommunala bolagen, nämligen styrningen av miljöarbetet och dess redovisning samt om det. Uppsatser om INSTITUTIONELL TEORI REDOVISNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  REDOVISNINGSTEORI Positiv teori - förklarar och förutse särskild fenomen Även förklarar det hur legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori kan  Vilka teorier är systembaserade? Legitimitetsteorin Intressentteorin Institutionell teori. Dessa ingår också i den politisk-ekonomiska teorin.

Hållbarhetsredovisning har därför ökat i omfattning och Inom feministisk institutionell teori studeras institutioner utifrån deras potential att befästa eller förändra maktrelationer. Omedvetenhet om maktrelationer inom institutioner kan få bredare konsekvenser genom att den avspeglas i strategier som påverkar stora delar av samhället. skandinaviska institutionella teorin har detta förklarats med hjälp av begreppen översättning och kontextualisering. Studien visar att företagen tagit inspiration från en mängd olika källor, skapat en egen uppfattning om vad idén om integrerad rapportering gjordes med hjälp av institutionell teori. Det är en teori som bland annat studerar förändring, organisering och omgivningens påverkan på organisationer.