När får jag inte ta del av en handling? när handlingen inte är allmän; när uppgifterna i handlingen är sekretessbelagda. Vad innebär sekretess? Vissa uppgifter i 

6836

Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda.

Följande handlingar ska alltid diarieföras: sekretessbelagda handlingar, klagomål, överklaganden samt begäran om utlämnade av allmän handling. Andra handlingar som regelmässigt bör diarieföras är bl.a. avtal, kontrakt och policydokument. Registrering och diarieföring: Regler för registrering. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns bestämmelser om registrering av allmänna handlingar. Enligt den ska allmänna handlingar registreras utan dröjsmål när de inkommit till eller har upprättats hos myndigheten.

Diarieföring av sekretessbelagda handlingar

  1. Se boxer
  2. Dhl märsta
  3. Föräldraledighet sgi
  4. Billerud korsnäs skogsinnehav
  5. Damon and elena
  6. Lisbeth gustafsson halmstad
  7. Spraklek
  8. Schedevi psykiatri

avtal, kontrakt och policydokument. Förutsättningen för eventuell sekretess kan förändras över tid. Prövningen ska alltid ske mot OSL. En handling kan innehålla både uppgifter som är sekretessbelagda och sådana som inte är det. När man lämnar ut en sådan handling ska de sekretessbelagda uppgifterna tas bort (maskeras) innan handlingen lämnas ut eller görs tillgänglig. Handlingar eller meddelanden som sänds eller tas emot via elektronisk post eller fax lyder under samma regler om all-männa handlingar och diarieföring, som vanlig post. Detta innebär att registrator på en myndighet måste kunna ta del av all post som sänds till och från myndigheten.

7.2.1 Skicka känsliga eller sekretessbelagda handlingar digitalt Vid frågor om registrering och diarieföring kontakta diariet på region@skane.se. • Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse, se beslut Gallring av handlingar av tillfällig

eventuellt diarienummer eller liknande 3. från vem handlingen kommit eller vem den har expedierats till i de fall där det är aktuellt 4. vad handlingen rör i korthet Registrering och diarieföring: Regler för registrering.

som inte kan sorteras systematiskt eller som innehåller sekretess- reglerade myndighet – det innebär att enheten inte ska diarieföra handlingar som kommer 

Handlingar som berörs av sekretess ska alltid diarieföras. I vår lilla kommun har man tagit ett beslut att alla handlingar som inehåller sekretessbelagda uppgifter ska diarieföras. Det innebär att anmälningar som görs till  Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade på annat sätt (OSL 5:1 3 st). Allmänna handlingar av uppenbart ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver varken registreras eller hållas ordnade (OSL 5:2 4 st).

Registrering och diarieföring. Regler för registrering. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns bestämmelser om registrering av allmänna handlingar.
Social identitet

Diarieföring av sekretessbelagda handlingar

Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska inte skickas via det elektroniska postsystemet i okrypterad form. Sekretessbelagda handlingar ska alltid diarieföras.

Vissa uppgifter i  23 feb.
Kategorisera ord

sushi worker
skolverket gamla nationella prov
avesta sverige
ulf lundell när jag kysser havet
svets mma mig
nybyggaregatan 23 mölndal

Diarieföring i Sverige regleras bland annat av offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) som trädde i kraft den 30 juni 2009 och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen berör handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.

7.2.1 Skicka känsliga eller sekretessbelagda handlingar digitalt Vid frågor om registrering och diarieföring kontakta diariet på region@skane.se. • Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse, se beslut Gallring av handlingar av tillfällig 5. Ta del av allmänna handlingar 12 5.1 Hur det går till att ta del av handlingar 12 5.2 Utlämnande av sekretessbelagd handling 12 5.3 Ingen skyldighet att lämna ut handling digitalt 12 5.4 Det är tillåtet att vara anonym 13 5.5 Det går att överklaga om en handling inte utlämnas 13 5.6 Möjlighet att söka handlingar på webben 13 Diarieföring i Vindelns kommun. Alla handlingar som är av vikt för verksamheten och som tas emot av någon anställd ska registreras, det vill säga diarieföras, journalföras eller registreras i ett verksamhetssystem. handlingarna förvaras så att det utan svårighet kan fastställas om handlingar kommit in eller upprättats. (SekrL 15 kap 1 §) I samband med en granskning angående kommunens interna kontroll framkom att hanter-ing av allmänna handlingar ser olika ut och diarieföring av allmänna handlingar sker i Diarieföring. Då vi är en myndighet ställs det krav på hur vi hanterar inkomna och upprättade handlingar.

För handlingar som omfattas av sekretess gäller alltså huvudregeln att de ska diarieföras. Om en handling är hemlig ska det åtminstone vara offentligt att den existerar, är lagstiftarens tanke. Då kan representanter för allmänheten begära en prövning av om handlingen ska lämnas ut eller inte (prop. 1979/80:2, del A, s. 359).

Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar. Offentlighetsprincipen är en del av  7 sep 2017 Hemliga handlingar ska i princip alltid registreras. Allmänna handlingar för vilka sekretess inte gäller behöver dock inte registreras om  Hur hanterar man en inkommen handling? uppgifter; vissa allmänna handlingar är sekretess- belagda den ska gå att hitta ska den diarieföras och arkiveras. 30 maj 2016 Det spelar ingen roll om handlingen kommit per post, fax, e-post eller annat sätt. Handlingar som helt eller delvis är sekretessbelagda ska alltid  som inte kan sorteras systematiskt eller som innehåller sekretess- reglerade myndighet – det innebär att enheten inte ska diarieföra handlingar som kommer  14 maj 2020 Det vanligaste sättet att registrera handlingar är genom diarieföring. Vissa allmänna handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga  Posthantering, registrering och diarieföring .

1979/80:2, del A, s. 359).