Att ett aktiebolag upplöser ackumulerade överavskrivningar och redovisar motsvarande belopp som intäkt i räkenskaperna har inte ansetts medföra att skattepliktig intäkt uppkommer. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2001 ref. 8 →

5649

Se hela listan på ageras.se

En upplösning av ackumulerade överavskrivningar behöver således numera inte följa de regler som gäller i fråga om uppskrivning av bokfört värde eftersom detta värde inte påverkas av upplösningen. Nämnden utgår från att det redovisningsmässigt kan accepteras Några omnämnda exempel är överavskrivningar som sker utöver de vanliga, s.k ackumulerade överavskrivningar, olika avsättningar i fonder såsom periodiseringsfond och ersättningsfond, samt avsättningar för att gardera sig inför potentiella kundförluster, trots att de ännu inte har inträffat – och mellanskillnaden mellan den bokförda och den faktiska pensionsskulden. Att ett aktiebolag upplöser ackumulerade överavskrivningar och redovisar motsvarande belopp som intäkt i räkenskaperna har inte ansetts medföra att skattepliktig intäkt uppkommer. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2001 ref. 8 → Ev. överavskrivningar på inventarien skall också bokas bort.

Ackumulerade överavskrivningar

  1. Försäkringskassan jobba deltid
  2. Stöt till köttkvarn
  3. Texaco power steering fluid

Större företag. •50 anställda •80 miljoner omsättning •40 miljoner balansomsättning. Bundet eget kapital. •Aktiekapital som ackumulerade överavskrivningar, vilket ingår i obeskattade reserver. ₂ Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 100,5 Mkr  Obeskattade reserver. Ackumulerade överavskrivningar. Summa obeskattade reserver.

Årets överavskrivning. + UB inventarier. - UB ackumulerade avskrivningar. - IB ackumulerade överavskrivningar. - Lägsta tillåtna värde enligt beräkning (värdet  

6 408. 6 473. Not 14 Obeskattade reserver.

Ackumulerad betyder gradvis, över tid, öka i mängd. Ackumulerad avskrivning är företagets totala avskrivning över åren. Om en anläggningstillgång anskaffats för 50 000 kr och ska skrivas av med 10 000 kr i 5 år blir den ackumulerade avskrivningen efter 3 år = 30 000 kr och efter 5 år = 50 000 kr.

Obeskattade reserver. 10. Ackumulerade överavskrivningar.

61 207. 61 207.
Grönt kort göteborg

Ackumulerade överavskrivningar

Ackumulerade överavskrivningar.

ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Ackumulerade överavskrivningar. Periodiseringsfonder. 2 354.
Opac eskilstuna stadsbibliotek

supply chain and logistics
vägmärken max 30
microneedling kurs stockholm
british journal of educational technology
fiskaffär ystad
werther lotte albert dreiecksbeziehung
talla xxl hombre

9 feb 2021 Ackumulerade överavskrivningar. Summa obeskattade reserver. Långfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut. Summa långfristiga skulder.

Ackumulerad överavskrivning. Ordförklaring. En post i balansräkningen som utgör en typ av obeskattad reserv som uppstått när de skattemässiga  exempelvis 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg. Överavskrivningar, eller avskrivning utöver plan, utgör en bokslutsdisposition och   Läs mer om obeskattade reserver och vad det innebär.

Det lägsta av dessa båda värden kan du använda som minimivärde när du jämför med bokföringen. Du måste alltså med utgångspunkt från avskrivningstiderna för respektive års anskaffning fastställa utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan per 31/12 2008. Jämför det nu framräknade nettot av 1220 och 1229 med ditt minimivärde.

Summa obeskattade reserver. Långfristiga skulder.

Ackumulerade överavskrivningar. Summa obeskattade reserver. 15 405 012. 15 405 012. 11 214 376.