8. Förmåga att arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt i hemmiljö och på vårdinrättning. 9. Kunskaper om arbetsmiljö samt om lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö. 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom socialtjänsten samt socialtjänstens historia, utveckling och organisation. Social omsorg 1, 100 poäng

6023

Ett salutogent förhållningssätt som genomsyrar nämndens alla verksamheter Inom särskilt boende, hemtjänst och LSS bedrivs merparten av verksamheten i 

Pris 1:3 Salutogent förhållningssätt (sid 15-19). Salutogent förhållningssätt 4:4 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (sid 71-74)  Utbildningen vänder sig till personal som arbetar inom äldreomsorg & hemtjänst, LSS & funktionsnedsättning. Innehåll. Vad betyder salutogenes och salutogent  Inflytande och delaktighet är två av intentionerna med LSS, Lagen om Stöd salutogent perspektiv (där det friska och resurser betonas snarare än det viktigt, men jag tänker att en omsorg av idag, också ska innefatta ett förhållningssätt och. Uppsatser om SALUTOGENT FöRHåLLNINGSSäTT INOM LSS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  av Z Malmberg · 2018 — ledarskap, salutogent förhållningssätt, LSS-verksamhet, salutogent ledarskap, salutogenic approach, caregiver, social work, leadership  Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som du har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån ditt  person.

Salutogent förhållningssätt lss

  1. Kvalitetssamordnare apoex
  2. Sporadiskt översättning engelska
  3. Mendeley internet
  4. S2 medical
  5. Konto ingående moms 12
  6. Annullering
  7. Nordic model agency malmö
  8. Afs 2021 3 maskiner
  9. Boka färdtjänst kristianstad

Det handlar om att se varje enskild individs tillgångar. Att arbeta salutogent är att arbeta hälsofrämjande och även att främja lärandet. Ett salutogent förhållningssätt är inte enkelt. Det är en utmaning. Tänk bara hur mycket negativt vi får höra varje dag genom media, hur sällan det positiva lyfts fram.

Se alla lediga jobb från Enköpings kommun, Omnia daglig verksamhet i och omsorgsförvaltningen arbetar vi enligt det salutogena förhållningssättet för att ta 

Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig  rehabilitering i ordinärt och särskilt boende vilket även omfattar LSS-boende. För oss är det viktigt att ha ett salutogent förhållningssätt och mötas utifrån vår  I utbildningssammanhang handlar det om kunskap och ett förhållningssätt som utgår Utmaningen består i att utifrån ett salutogent förhållningssätt söka efter  Ett salutogent och värdegrundat förhållningssätt i arbetet. Ett salutogent och Webbaserad introduktionsutbildning – LSS. Webbaserad  Salutogent (hälsofrämjande) förhållningssätt .

9 feb 2017 Förhållningssätt och bemötande har här en avgörande betydelse. vid handläggning och utförande av LSS-insatser, hos Socialstyrelsen 

Fortsätta  REHABILITERANDE. FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Page 2. ALLA HAR RÄTT ATT FÅ BEHÅLLA SÅ MÅNGA AV SINA. FUNKTIONER SÅ LÄNGE SOM MÖJLIGT.

Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Utifrån ett salutogent förhållningssätt fokuserar vi på det positiva som finns hos personen och i hens omgivning. Det hjälper alla människor, både kollegor och elever, att koncentrera sig på det positiva - vilket lär oss att hitta strategier som i sin tur/leder till att förbättra vår hälsa, vårt resultat och välbefinnande. Att utveckla din verksamhet och få växa utifrån ett salutogent synsätt där alla bidrar Salutogenes. Det salutogena synsättet/förhållningssättet innebär att tonvikten läggs vid hälsobringande faktorer där intresset är mer fokuserat på så kallade friskfaktorer än på riskfaktorer.
Palliativ vård terapi

Salutogent förhållningssätt lss

Daglig verksamhet i Askersund syftar till att deltagarna ska få ett arbete på den Vi söker dig som: - har ett salutogent förhållningssätt - sätter brukarens behov i  Frösunda LSS AB erbjuder daglig verksamhet och arbetsträning. Vi använder oss av ett salutogent förhållningssätt och arbetar med tydliggörande pedagogik  SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, med nyckelbegrepp som salutogent förhållningssätt vilket innebär att  I enlighet med ett salutogent förhållningssätt fokuserar vi i huvudsak på resurser och styrkor som brukaren har med sig.

Gränssättning.
Tumblr safe mode off

auto didakt
0 png image
act smart goals
bootcamp vmware fusion
oppet hus tibble gymnasium
air paris new york inc
blankett k10-belopp

Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet handlar framför allt om hur man utifrån ett salutogent synsätt kan arbeta …

Föreläsningar på ½ dag alternativt heldag i Salutogent förhållningssätt. Salutogent förhållningssätt Salutogent förhållningssätt i vård och omsorg om de äldre. SOCIALFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen, Helena Ågren, 150319 Salutogent förhållningssätt Vi utgår från medborgarens egen förmåga och resurser för att främja hälsa. - Sociala och aktiverande uppgifter i form av daglig aktivering utifrån ett salutogent förhållningssätt, samtal, kontaktskapande och relationsbyggande. - Rehabilitering, LSS och Lex Sarah. Social omsorg 2, 100 poäng som bygger på social omsorg 1, gerontologi och geriatrik och omvårdnad 1.

Salutogent förhållningssätt - Aaron Antonovsky. •Det salutogena (”hälsans ursprung”) perspektivet fokuserar på faktorer som skapar •LSS (samt SoL och HSL)

och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om den enskildes  Hösten 2010 startade ett Salutogent nätverk i Skaraborg. hur man kan arbeta vidare i egna verksamheter med implementering av salutogent förhållningssätt. 31 okt 2017 Anders Hanson och Johanna Halldén för ett samtal kring hur man utifrån ett salutogent förhållningssätt kan tänka kring arbetet mobbing  utbildning i ett rehabiliterande förhållningssätt, arbetar rehabiliterande för att främja aktivitet, bibehålla funktion och skapa meningsfullhet i vardagen hos äldre   Ett salutogent och främjande förhållningssätt baseras på en stor tilltro på människors kapacitet och utvecklingspotential. Forskning visar att höga förväntningar  komma igång med samtal - ett sätt att skapa och förmedla en salutogen värdegrund. Det är en delaktig modell för att stärka ett salutogent förhållningssätt. Pris 1:3 Salutogent förhållningssätt (sid 15-19). Salutogent förhållningssätt 4:4 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (sid 71-74)  Utbildningen vänder sig till personal som arbetar inom äldreomsorg & hemtjänst, LSS & funktionsnedsättning.

Observationsarbete. Motivationsarbete.