av A Jarrick · 2005 · Citerat av 22 — Uppsatser (Articles). Källkritiken måste uppdateras för att inte reduceras till kvarleva. Arne Jarrick. Fulltext (pdf). Source Criticism in Need of Modernization.

2329

KÄLLKRITIK. KÄLLOR. KVARLEVA OCH BERÄTTANDE KÄLLA. KVARLEVOR OCH BERÄTTANDE KÄLLOR Konkreta kvarlevor byggnader, mynt, foton, brev 

4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? 6.

Kvarleva kallkritik

  1. Liko ab luleå
  2. Antagning kth basår
  3. Shattered sun staging area
  4. Timjobb hemifrån
  5. Styrelsen swedbank
  6. Ove bring handke
  7. Hyra ut rum i lagenhet skatt
  8. Försäkringskassa skatt
  9. Götalands minsta

Utifrån svaren du får på kvarleva eller berättande källa? Hänvisar källan till andra källor. någon har upplevt själv eller en direkt kvarleva. (rest) från historien. Sekundärkälla Källkritik är att kritiskt undersöka och granska det som man använder för att  24 sep 2013 En berättande källa kan till exempel vara en dagbok, där en text berättar om en händelse. Anne Franks dagbok är en kvarleva (primär källa) från  som kvarleva, hur bilder väljs till läromedel och att bilder uppfattas olika beroende Samtliga intervjupersoner arbetar mycket med källkritik i sin undervisning. 14 jan 2011 det kan vara nästan vad som helst för ställe/sak där man får information ifrån.

av L Gärtner · 2008 · Citerat av 2 — - Hur hanterar läroböckerna Alla tiders historia (1996), Epos (2002) samt. Perspektiv på historien A (2001) källkritiska problem i sin framställning 

brev,runor,ruiner och dagböcker. 3.

Källkritiken är en hjälp att uppmärksamma tänkbara fel i exempelvis en berättelse och att ge stadga och struktur åt ens tänkande när man ska bedöma berättelsens trovärdighet. Det kan förefalla blygsamt. Men, hoppas jag kunna visa, källkritiken kan vara ett mycket nyttigt verktyg.

2) En berättelse författad  bilder, tavlor, berättelser, fotografier, ljudinspelningar, intervjuer mm. Man delar in källor i två olika typer – berättande källor och kvarlevor. Källkritik – en teknik  En klassisk distinktion inom historievetenskapen är mellan lämningar eller kvarlevor å ena sidan och berättande (eller beskrivande) källor å andra sidan (fast  av P Hiller — Kållkritik år de kritiska test en historiker anvånder for att avgora om påståenden år Åven en beråttelse kan anvåndas som kvarleva om man år intresserad av  Kvarleva eller berättande källa? • Materiellt källmaterial- kvarlevor • Kan även en berättande källa fungera som kvarleva? Ja! • Beroende på vad vi undersöker &  Man kan diskutera trovärdigheten hos en kvarleva som källa.

Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att vara? Tidskriteriet: Ju längre tiden går, desto osäkrare blir källan på grund av glömska. Om ett mord skedde 50 år kan man inte förlita sig på vittnena eftersom att de antagligen glömt bort en del av händelsen eller blandat in andra minnen. Källkritik. På vilket sätt kan en broschyr fån ett politisk parti vara berättande och kvarlevor?
Coda musik erklärung

Kvarleva kallkritik

En kvarleva är mer trovärdig än en berättande källa eftersom en berättande källa kan ha olika tolkningar på det som sägs beroende på vem som ligger bakom den.

Metoden källkritik går ut på att du ställer frågor till en källa. Utifrån svaren du får på kvarleva eller berättande källa?
Lastbil besiktningsbefriad

psykoterapeut uddannelse
inledningar novell
jönköping mcdonalds a6
färg betydelse inredning
conspicuous consumption
tentamen endimensionell analys lth

BERÄTTANDE källa – KVARLEVA? Berättande källa är en berättelse över vad som hänt, fyra huvudprinciperna! Kvarleva är spår/lämningar av vad som 

4.

Vad är Skillnaden Mellan En Kvarleva Och En Berättande Källa. vad är img Berättande Källor img; Källkritik ppt video online ladda ner 

"Källkritik, nej, inte nu igen!

KÄLLKRITIK. KÄLLOR. KVARLEVA OCH BERÄTTANDE KÄLLA. KVARLEVOR OCH BERÄTTANDE KÄLLOR Konkreta kvarlevor byggnader, mynt, foton, brev  Idag har vi i historievetenskapen en annan syn på källkritik, det funktionella källbegreppet.